OsborneReilly

OsborneReilly

Saya adalah pemilik sekalian penulis dari suatu blog. Walaupun nama saya seolah-olah orang Jawa akan tetapi sebenarnya saya asli melalui Bekasi. Aku lulusan Politeknik Negeri Jakarta tahun 2012.. Serta tinggal di dalam Bekasi. jefton.comhttp://www.jefton.com/green-coffee